เข้าสู่ระบบ
เข้าร่วมเยี่ยมชม

Careers

ตำแหน่งที่เปิดสถานที่ทำงานตำแหน่ง 
ChiangmaiAssistant Club General Manager ดู
 Sales Manager ดู
 Operations Manager ดู
 Customer Service Manager ดู
 Duty Manager ดู
 Fitness Professional ดู
 Group Exercise Instructor ดู
 Relationship Consultant ดู
 Receptionist ดู
 Membercare (House Keeper) ดู
Wireless RoadGroup Exercise Rock Star ดู
 Relationship Consultant ดู
 Receptionist ดู
WestGateRelationship Consultant ดู
Empire TowerReceptionist ดู
 Group Exercise Rock Star ดู
 Duty Manager ดู
EmquatierGroup Exercise Rock Star ดู
 Relationship Consultant ดู
Siam DiscoveryReceptionist ดู
 Fitness Professional ดู
East VilleRelationship Consultant ดู

#virginactivethailand

ส่งต่อความแอ็คทีฟของท่านผ่านช่องทางออนไลน์และใส่แฮชแท๊ก #VirginActiveThailand ของท่านได้ที่นี่หรือบอกผ่านเฟสบุ๊คของเราพร้อมกับแฮชแท๊ก #virginactiveThailand เพื่อร่วมพูดคุยกับเรา เราอยากทราบถึงความคิดเห็นของท่าน

คุณชอบสิ่งนี้ใช่ไหม?

สมัครสมาชิก