เข้าสู่ระบบ
เข้าร่วมเยี่ยมชม

Careers

ตำแหน่งที่เปิดสถานที่ทำงานตำแหน่ง 
ChiangmaiAssistant Club General Manager ดู
 Sales Manager ดู
 Fitness Professional ดู
 Group Exercise Instructor ดู
 Membercare (House Keeper) ดู
Bangkok AreaClub General Manager ดู
 Senior Relationship Consultant ดู
WestGateFitness Professional Team Leader ดู
 Relationship Consultant ดู
Wireless RoadGroup Exercise Rock Star ดู
 Relationship Consultant ดู
Empire TowerRelationship Consultant ดู
 Group Exercise Instructor ดู
 Fitness Professional ดู
 Group Exercise Rock Star ดู
EmquartierReceptionist ดู
 Group Exercise Rock Star ดู
 Relationship Consultant ดู
Siam DiscoveryRelationship Consultant ดู
 Receptionist ดู
 Fitness Professional ดู
East VilleFitness Professional ดู
 Relationship Consultant ดู
 Group Exercise Coordinator ดู
Central OfficeClub Operation Project Manager ดู
 Project Manager ดู

#virginactivethailand

ส่งต่อความแอ็คทีฟของท่านผ่านช่องทางออนไลน์และใส่แฮชแท๊ก #VirginActiveThailand ของท่านได้ที่นี่หรือบอกผ่านเฟสบุ๊คของเราพร้อมกับแฮชแท๊ก #virginactiveThailand เพื่อร่วมพูดคุยกับเรา เราอยากทราบถึงความคิดเห็นของท่าน

คุณชอบสิ่งนี้ใช่ไหม?

สมัครสมาชิก