เข้าสู่ระบบ
เข้าร่วมเยี่ยมชม

Virgin Active
EastVille

Gr Fl, CentralFestival EastVille, Praditmanutham Rd, Ladprao
+66 (2) 017 9755

ข่าวสาร
ของคลับ

DISCOVER YOUR RPM CLASS

Discover your RPM Class – A fun, Athletic, Cardiovascular Cycling Class – The ultimate calorie killer

Start peddling and let go as the music takes you on the ride of your life along various terrains, speeds and intensities.

You can always go on your own pace and enjoy a group exercise session full of motivation and sweat.

Book your class NOW!

Published on Friday 17 March 2017

YOUR EXCLUSIVE IGNITION TIME

Your Ignition is a super important 1 hour rendezvous between you and one of our smiley Fitness Professionals. Firstly we’ll chat about your fitness goals and get to know you better, and it’s a great time to chat about any injuries or specific interests you might have. Once we have a good picture of where you’re at and where you want to go, we’re going to hit the gym floor. Here the Fit Pro will put together and demonstrate a Personalized Training Program, something you’ll feel comfy doing on your own.

Couple of things to remember: Make sure you wear comfy gym clothes, bring a towel and water bottle and turn up a couple minutes early. If you can’t make it, please give us a call to reschedule.

On your very first date with one of our super cool Relationship Consultants, he or she probably talked to you about your IGNITION. This exclusive performance assessment can be now booked at our fitness desk. Book today this 45 minutes of personalized workout insights and have a pleasant time on your training sessions.

We look forward to seeing you soon.

Published on Tuesday 3 January 2017

#virginactivethailand

ส่งต่อความแอ็คทีฟของท่านผ่านช่องทางออนไลน์และใส่แฮชแท๊ก #VirginActiveThailand ของท่านได้ที่นี่หรือบอกผ่านเฟสบุ๊คของเราพร้อมกับแฮชแท๊ก #virginactiveThailand เพื่อร่วมพูดคุยกับเรา เราอยากทราบถึงความคิดเห็นของท่าน

คุณชอบสิ่งนี้ใช่ไหม?

สมัครสมาชิก