Hamburger Menu
ลงทะเบียนเยี่ยมชมคลับเยี่ยมชม

Group Exercise Rockstar

at Central Office


 

ตำแหน่ง:

 • Group Exercise Rockstar
 • หากคุณคุณรักการออกกำลังกาย
 • เวอร์จิ้นแอ็คทีฟฟิตเนสคลับ หลายสาขา
 • งานประจำ งานเต็มเวลา

รายละเอียดงาน:

ตำแหน่งงานนี้คือการช่วยเหลือและปฏิบัติตามโปรแกรมการออกกำลังกายกลุ่ม และเพิ่มอัตราสมาชิกที่เข้าร่วมโปรแกรมการออกกำลังกายดังกล่าว ทั้งนี้ คุณจะต้องใช้เวลาการทำงานอีกส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสนับสนุนโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อที่จะได้ส่งมอบโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในระดับโลกแก่ผู้เข้าเรียน

ชีวิตการทำงานในวันหนึ่ง
• ช่วยเหลือและปฏิบัติตามโปรแกรมเพื่อเพิ่มอัตราสมาชิกที่เข้าร่วมโปรแกรมการออกกำลังกายดังกล่าว โดยทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน (GX peer mates) รวมทั้งช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานดังกล่าวในการปฏิบัติตามโปรแกรมการออกกำลังกายที่เพื่อนร่วมงานได้ดูแลด้วย
• ดำเนินการส่งมอบคลาสที่มีเอกลักษณ์ได้ด้วยตัวของคุณเองเพื่อให้คุณมีผู้ติดตามเสมือนคนดัง
• พัฒนาการจัดรูปแบบและการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้โปรแรมการออกกำลังกายของเราแตกต่างจากโปรแกรมโปรแกรมออกกำลังกายอื่นๆ ในตลาด
• ใช้งานสื่อในโซเชียลมีเดียอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นทางเลือกในการสื่อสารข้อความในเชิงบวกเกี่ยวกับตัวคุณเองในฐานะตัวแทนโปรแกรมการออกกำลังกายและแบรนด์เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (Virgin Active)
• ใช้ความรู้ความสามารถที่มีเพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรมอย่างมีกลยุทธ์
• ฝึกสอน พัฒนา และสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกทุกคนในทีมดำเนินการเพื่อให้กลุ่ม EX บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ (โดยร่วมมือกับผู้จัดการกลุ่ม Ex เพื่อให้แน่ใจว่าในกลุ่มจะมีการปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน)
• ดูแลรักษาความปลอดภัยและมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมโดยรวมปลอดภัยสำหรับสมาชิกและสมาชิกในทีม
• สื่อสารข้อเสนอที่มีประโยชน์ของโปรแกรมการออกกำลังกายให้แก่ทีมอื่นๆ ให้กว้างขึ้นรวมทั้งสร้างวัฒนธรรมทางสังคมให้เป็นที่นิยมโดยทั่วไป
• ประสานงานกับหัวหน้าที่ดูแลโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อประเมินตรวจสอบและปรับปรุงการปฏิบัติตามโปรแกรมการออกกำลังกาย รวมทั้งสนับสนุนทีมในความเป็นผู้นำที่มีประสบการณ์และความรับผิดชอบ


เกี่ยวกับคุณ:

เพื่อที่จะได้ทำงานนี้… และเพื่อให้คุณมีพัฒนาการไปได้อย่างต่อเนื่อง

 • คุณต้องมีใบรับรองเรื่องการออกกำลังกายแบบกลุ่มและสมรรถภาพทางร่างกาย (หรือผู้สอนที่มีชื่อเสียง) มีชื่อเสียงในเรื่องการออกกำลังกายตามแบบคนดัง มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีความยืดหยุ่นในการทำงานโดยไม่ยึดติดกับการทำงานตามตารางเวลาแบบเดิม
 • คุณมีประสบการณ์สอนที่ดีในห้องเรียน
 • คุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกกำลังกาย รู้วิธีการช่วยเหลือการปฏิบัติตามโปรแกรมออกกำลังกายต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมทางความคิดแก่บุคคลรอบตัว คุณเป็นทั้งนักกีฬาและนักแสดง โดยคุณชอบที่จะช่วยเหลือและให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงมาตรฐานของโปรแกรมออกกำลังกายให้มากที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้ คุณรู้สึกสบายใจที่ได้รับคำติชมและทำงานได้ดี คุณอาจคาดการณ์ถึงโอกาสทางธุรกิจนี้ในอนาคตได้ คุณเป็นผู้อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก (A +) 
 • คุณเป็นคนที่มีความตั้งใจ คุณเป็นคนที่มีสัญชาตญาณและการดึงดูดคนอื่นให้เข้าหาคุณ คุณมีความแตกต่างจากคนอื่นๆ เนื่องจากคุณสามารถทำได้ คุณมีความมั่นใจและทำงานภายใต้ความกดดันได้ คุณสามรถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคคลอื่นๆ เพื่อให้มีความหวังใหม่ (ครั้งใดครั้งหนึ่ง) ซึ่งทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นภายใน คุณชอบที่จะแพล็งก์ (Plank) แข่งกับเพื่อนๆ
 • คุณมั่นใจในตัวเอง คุณตั้งใจฟัง คุณพูดจาฉะฉาน คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับใครก็ได้ คุณชอบเมื่อคุณได้อยู่ท่ามกลางแสงไฟ คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้านมากที่สุดเมื่อคุณได้อยู่บนเวทีและคุณชอบที่จะเป็นตัวของตัวเอง คุณชอบที่จะสร้างแรงบันดาลใจ
 • คุณเป็นคนขับเคลื่อน คุณรักการสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่น คุณใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ชีวิตและบุคลิกภาพที่มีเสน่ห์เพื่อช่วยให้สมาชิกมีความก้าวหน้าทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์เมื่อเข้าชั้นเรียน
 • คุณมีวิธีการที่คุณจะทำงานให้สำเร็จได้โดยคุณดำเนินการตามทางของคุณ คุณสามารถรับการเปลี่ยนแปลงได้โดยคุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นเรื่องน่าตื่นเต้น คุณมีแรงจูงใจที่จะปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าสมาชิกจะต้องการอะไร หรือสมาชิกมองหาอะไร คุณสามารถที่จะช่วยสมาชิกดังกล่าวได้
 • คุณสามารถสอนได้มากถึง 15 ชั้นเรียนในแต่ละสัปดาห์
 • คุณสามารถใช้เวลา 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อการทำงานบริหารซึ่งรวมถึงงานจำนวน 1-2 งานที่เกี่ยวกับโปรแกรมที่คุณได้ดูแล ต้องได้รับการสนับสนุนเท่าที่จำเป็นสำหรับการเปิดตัวโปรแกรมใหม่การวางแผนกิจกรรม GX การเปิดตัวสโมสรหรือการประชุม ทั้งนี้ เวลาทำการตามที่กำหนดไว้นี้ยังรวมถึงการที่คุณสามารถสนับสนุนโครงการหรือ GEC ต่างๆ ตามที่หัวหน้าที่ดูแลโปรแกรมการออกกำลังกายได้กำหนดไว้

 

ข้อเสนอของเรา

• โอกาสร่วมงานกับหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับและน่าตื่นเต้นที่สุดในโลก
• ช่วยเราสร้างวัฒนธรรม ให้การออกกำลังกายมีเสน่ห์เกินห้ามใจ
• สมาชิกฟรีสำหรับคุณ (และเพื่อนของคุณ) เพื่อออกกำลังกายที่สโมสรของเรา
• ส่วนลดในสำหรับบริการผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล (personal training)
• ข้อเสนอพิเศษจากพันธมิตรทางการค้าและการบริการของเรา
• ความสมดุลระหว่างการทำงาน / ชีวิต ด้วยการทำงานที่ยืดหยุ่น
• วันหยุดพักร้อนประจำปีเพื่อใช้เวลาในแบบที่คุณต้องการ
• การพัฒนาตนเองและอาชีพอย่างสม่ำเสมอ
• สนุก. มันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา เราเป็นมากกว่าบริษัท เราคือกลุ่มคน


วิธีสมัคร:

ผู้สมัครที่สนใจ กรุณาส่งวิดีโอ (หรือลิ้งค์ไปยังวิดีโอ) แนะนำตัวเองพร้อมสอนคลาสออกกำลังกายกลุ่มที่คุณถนัดความยาวไม่เกิน 1 เพลง (โยคะ, รีฟอร์มเมอร์ หรือจักรยาน เป็นต้น) ได้โดยใช้ปุ่ม "สมัครออนไลน์" หรือส่งอีเมล์มาที่ recruitment@virginactive.co.th

#virginactivethailand

ส่งต่อความแอ็คทีฟของท่านผ่านช่องทางออนไลน์และใส่แฮชแท๊ก #VirginActiveThailand ของท่านได้ที่นี่หรือบอกผ่านเฟสบุ๊คของเราพร้อมกับแฮชแท๊ก #virginactiveThailand เพื่อร่วมพูดคุยกับเรา เราอยากทราบถึงความคิดเห็นของท่าน

คุณชอบสิ่งนี้ใช่ไหม?

จองตอนนี้