Hamburger Menu
เข้าร่วมเยี่ยมชม

Fitness Professional

at Emquartier


 

ตำแหน่ง:

  • ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • เอ็มควอเทีย : สุขุมวิท
  • พนักงานประจำ

รายละเอียดงาน:

ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล สามารถพัฒนาการออกกำลังกายของสมาชิกให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสามารถส่งเสริม แนะนำ และ ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ รวมถึงการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายตามความต้องการของสมาชิกแต่ละคน

เกี่ยวกับคุณ:

คุณสมบัติที่คาดหวังจากผู้สมัคร:   


- มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือน  หรือความรู้ในลักษณะงานประเภทเดียวกัน   
- มีประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้ารวมถึงการรับข้อร้องเรียนและตอบสนอความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ  
- มีความรู้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการออกกำลังกาย  
- มีความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพและการออกกำลังเป็นอย่างดี  
- มีความเข้าใจระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  
- มีทัศนะคติที่ดี สิ่งที่พนักงานจะได้รับ:  

- วันลาพักร้อน 10 วัน  
- สวัสดิการเล่นฟิตเนส  
- ประกันชีวิตกลุ่ม  
- ยูนิฟอร์ม  
- ประกันสังคม  
- การเติบโตในสายอาชีพ  
- ทำงานในองค์กรที่สนุกและเป็นกันเอง

วิธีสมัคร:

ถ้าคุณสนใจตำแหน่งนี้ให้กดปุ่มสมัครงาน

#virginactivethailand

ส่งต่อความแอ็คทีฟของท่านผ่านช่องทางออนไลน์และใส่แฮชแท๊ก #VirginActiveThailand ของท่านได้ที่นี่หรือบอกผ่านเฟสบุ๊คของเราพร้อมกับแฮชแท๊ก #virginactiveThailand เพื่อร่วมพูดคุยกับเรา เราอยากทราบถึงความคิดเห็นของท่าน

คุณชอบสิ่งนี้ใช่ไหม?

จองตอนนี้