Hamburger Menu
เข้าร่วมเยี่ยมชม

Fitness Professional

at Whizdom


 

ตำแหน่ง:

  • ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • กรุงเทพ - สาขา วิสซ์ดอม 101
  • พนักงานประจำ

รายละเอียดงาน:

ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล สามารถพัฒนาการออกกำลังกายของสมาชิกให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสามารถส่งเสริม แนะนำ และ ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ รวมถึงการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายตามความต้องการของสมาชิกแต่ละคน

เกี่ยวกับคุณ:

คุณสมบัติที่คาดหวังจากผู้สมัคร:       

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือน  หรือความรู้ในลักษณะงานประเภทเดียวกัน   
- มีประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้ารวมถึงการรับข้อร้องเรียนและตอบสนอความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ   
- มีความรู้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการออกกำลังกาย   
- มีความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพและการออกกำลังเป็นอย่างดี   
- มีความเข้าใจระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์   
- มีทัศนะคติที่ดี     

สิ่งที่พนักงานจะได้รับ:  
   
- วันลาพักร้อน 10 วัน      
- สวัสดิการเล่นฟิตเนส      
- ประกันชีวิตกลุ่ม      
- ยูนิฟอร์ม      
- ประกันสังคม      
- การเติบโตในสายอาชีพ      
- ทำงานในองค์กรที่สนุกและเป็นกันเอง  

วิธีสมัคร:

If you're interested in this position simply apply online now.

#virginactivethailand

ส่งต่อความแอ็คทีฟของท่านผ่านช่องทางออนไลน์และใส่แฮชแท๊ก #VirginActiveThailand ของท่านได้ที่นี่หรือบอกผ่านเฟสบุ๊คของเราพร้อมกับแฮชแท๊ก #virginactiveThailand เพื่อร่วมพูดคุยกับเรา เราอยากทราบถึงความคิดเห็นของท่าน

คุณชอบสิ่งนี้ใช่ไหม?

จองตอนนี้