ทุกคนสามารถวิ่งได้

นิทรรศการการวิ่งที่ใหญ่ที่สุด

Date: 12 – 16 Oct 2016
Place: Quartier gallery, quartier avenue และ q space mc ณ emquartier 

Info:
- ผู้ที่มีผลงานดีที่สุด x ผู้ที่มีสไตล์ที่ทันสมัยที่สุด
- 10 อันดับนักวิ่งที่ดีที่สุด – Crème De La Crème!!
- ข้อเสนอที่ดีที่สุด

รางวัล:
แพ็คที่จะได้รับจากงานวิ่ง:

1. TMB PARK RUN
จะได้รับเสื้อ + Bib  (12-16 Oct 2016) จำนวนผู้เข้าร่วม: 8,000 คน

2. THE BATTLE RUN
จะได้รับเสื้อ + Bib  (12-15 Oct 2016) จำนวนผู้เข้าร่วม: 4,000 คน

3. Chanthaburi Scenic Marathon
จะได้รับเสื้อ + Bib  (12-16 Oct 2016) จำนวนผู้เข้าร่วม (ภายในกรุงเทพฯ) : 2,000 คน  
 


 
 N/A