Tour de Active 2017

24 มิถุนายน 2017 - 19 สิงหาคม 2017

เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ฟิตเนสคลับ เป็นเจ้าภาพของ Tour de Active ในเดือน มิถุนายนและกรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาล Tour de France ซึ่งในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 จะมีการแข็งวัดความสามารถของผู้เข้าแข่งขันเพื่อรับรางวัล. คุณสามารถเลือกเข้าคลาสปั่นจักรยานของเรา (Cycle/Spin) ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม (ทุกคลาสจะถูกนับเป็นการเข้าร่วม Tour de Active) มาร่วมมันส์และสนุกตื่นเต้นไปด้วยกันพร้อมเบิร์นพลังงาน

มีอะไรบ้าง?
เต็มไปด้วยความสนุกและของรางวัลมากมาย

1 แสตมป์   •             สำหร้บการเข้าคลาส RPM, V- Ride และ การชวนเพื่อนเข้าคลาส
2 แสตมป์   • •           สำหรับการเข้าคลาส Sprint
5 แสตมป์  • • • • •     สำหรับการเข้าคลาสพเิศษ 1 ชั่วโมง และ 75 นาที
6 แสตมป์   • • • • • •  สำหรับการเข้าคลาสพเิศษ 1.30 ชั่วโมง

เมื่อคณุสะสมแสตมป์ ครบ 10 ดวง คุณจะได้รับ Better Shake จำนวน 1 ขวด มูลค่า 69 บาท
เมื่อคุณสะสมแสตมป์ ครบ 20 ดวง คุณจะไดรับ ผลิตภัณฑ ์Panpuri 1 ชุด มูลค่า 300 บาท
เมื่อคุณสะสมแสตมป์ ครบ 30 ดวง ขึ้นไป คณุจะไดรับผลิตภัณฑ์ Under Armour 1 ชิ้น มูลค่า 990 บาท  

และผู้ที่สะสมแสคมป์ได้สูงที่สุดของแต่ละคลับ จะได้รับ Fit Bit Surge มูลค่า  11,990 บาทแข่งขันรอบสุดท้ายในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่สาขาสยาม ดิสคัฟเวอร์รี่
เวลา: 10.30 - 12.30 น.
ณ ห้อง Cycle Studio

ผู้ชนะ 3 ท่านจากแต่ละคลับร่วมชิงรางวัลใหญ่ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560

 

ผู้ชนะจะได้รางวัลที่พัก 2 คืน ที่ Evason Hua Hin Resort มูลค่า 30,000 บาท  ห้องพัก Pool Villa พร้อมอาหารเช้าและอาหารเย็นสำหรับ 2 ท่าน นอกจากนี้ยังได้รับคอร์สปา 90 นาที สำหรับ 2 ท่าน ที่ Six Senses Spa เข้า WORKSHOP ทำอาหารที่ Blue Lotus (ใช้ได้ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2560

รองชนะเลิศลำดับ 1 จะได้รับ บัตรกำนัล Under Armour มูลค่า 10,000 บาท

รองชนะเลิศลำดับ 2 ถึง 4 จะได้รับชุดของขวัญ Panpuri และ Pocari มูลค่า 3,000 บาท 

แต่ยังไม่หมด

สมาชิก 5 ท่านของแต่ละคลับที่ได้ชวนการชวนเพื่อนได้สูงสุด ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2017 - 12 กรกฎาคม 2017 รับบัตรกำนัลเงินสด Under Armour มูลค่า 2,500 บาท!
*เพียงแจ้งผู้สอนหลังจากชั้นเรียนเพื่อทำการสะสมแสตมป์จากการเชิญเพื่อน

หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

เพียงสอบถามพนักงานที่น่ารักของเราเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมและพนักงานของเราจะช่วยตอบข้อสงสัยของคุณและร่วมสนุกกับเราในกิจกรรมนี้ได้เลย

*ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้และ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

หากคุณไม่ใช้สมาชิกเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ คุณสามารถกรอกรายละเอียดด้านล่างเพื่อเข้าชมคลับของเรา   • อย่ากดดันตนเองมากเกินไป – สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพของคุณ หากคุณรู้สึกผิดปกติ หรือไม่สามารถแข่งต่อได้จนจบ คุณสามารถหยุดได้ในเวลาที่คุณต้องการ
  • ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลในกิจกรรมนี้จะต้องเป็นสมาชิกของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เท่านั้น
  • รางวัลดังกล่าวไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือซื้อขายได้ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ มีสิทธิ์ขาดในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในราคาที่เท่ากันโดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  • สมาชิกเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน โปรดอย่าลืมแสตมป์เพื่อยืนยันการเข้าร่วมคลาสกับเราใน Tour De Active ก่อนหรือหลังการเข้าคลาส
  • ทุกๆ คลาสที่สมาชิกเข้าร่วมใน Tour De Active จะถูกเก็บบันทึกในบัตรตามที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถใช้บัตรอื่นๆ เพื่อจดบันทึกข้อมูลของการแข่งขันได้ หากสมาชิกทำบัตรดังกล่าวหาย จะไม่สามารถมีบัตรทดแทนที่มีจำนวนแสตมป์เท่ากับบัตรเดิมที่หายไปได้
  • สมาชิกจะได้รับหนึ่งแสตมป์ต่อการเชิญเพื่อนหนึ่งคนต่อวันเท่านั้น
  • ผู้ร่วมการแข่งขันจะต้องส่งการ์ดสะสมแสตมป์ที่โฮมคลับของคุณภายในเวลา 22.00 น. ของววันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น หากคุณส่งคืนหลังจากเวลาดังกล่าว ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ขาดในการรับสิทธิ์การนับคะแนน
  • การยอมรับของผู้ชนะในการแข่งขันนี้ ผู้ชนะจะยินยอมให้ใช้ชื่อ รูปแบบ วีดีโอ เสียงหรืออื่นๆ ในการตัดต่อ ทำการโฆษณา กิจกรรมทางการตลาดหรืออื่นๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีค่าตอบแทนเพิ่มเติม ในระยะเวลาที่บริษัทฯ ต้องการ นอกเหนือจากการยกเว้นตามกฎหมาย
  • หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่นอกเหนือจากกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่ได้กล่าวำปในข้างต้นนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า