มาตรฐานเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ

เรารู้ว่าคุณมุ่งมั่นออกกำลังกาย ดังนั้นตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจึงทุ่มเทวางแผนและทำงานหนักเพื่อให้คลับของเราปลอดภัย และแผนนี้ได้พัฒนาต่อยอดจากมาตรฐาน เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ที่ได้รับการยอมรับ และได้ยกระดับมาตรการด้านสุขอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัย เพื่อประสบการณ์ออกกำลังกายของสมาชิก


ทีมของเราทำงานโดยยึดหลักลดความเสี่ยงการติดเชื้อ

 • พนักงานทุกคนผ่านมาตรการคัดกรองไข้ อาการไอ จาม หอบเหนื่อยหรือเป็นหวัดก่อนปฏิบัติหน้าที่ มีการวัดอุณหภูมิกับผู้จัดการก่อนทำงานทุกครั้ง 
 • พนักงานทุกคนผ่านการอบรมเต็มรูปแบบตามมาตรฐานและกระบวนการ “เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ โควิดเซฟ” 
 • พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
 • พนักงานทุกคนรักษาระยะห่างตามคำแนะนำของรัฐบาล


สมาชิกทุกท่านให้ความร่วมมือเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ

 • สมาชิกต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ หรือ ผลตรวจ ATK เป็นลบ ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน 
 • สมาชิกทุกท่านต้องปฏิบัติตามกฎก่อนเข้าใช้บริการ 
  • ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 ไม่ให้เข้าใช้งาน
  • เช็คอินแบบลดการสัมผัส
  • รักษาระยะห่างระหว่างกันในคลาส และทำความสะอาดอุปกรณ์ออกกำลังกายหลังจากการใช้งาน
 • สมาชิกแตะบัตรที่เครื่องอ่านบัตรบนเคาน์เตอร์เพื่อเช็คอินเข้าคลับด้วยตนเอง 
 • มีอุปกรณ์ฆ่าเชื้อบริการทุกจุดที่มีโอกาสการถูกสัมผัสสูงเพื่อให้สมาชิกใช้ก่อนและหลังออกกำลังกาย 


ปลอดภัยปลอดเชื้อด้วยมาตรฐานการทำความสะอาด

 • พนักงานทุกคนทำความสะอาดพื้นผิวที่มีโอกาสการถูกสัมผัสสูงอย่างสม่ำเสมอ 
 • เราใช้น้ำยาและอุปกรณ์ฆ่าเชื้อคุณภาพสูงซึ่งมีประสิทธิภาพครอบคลุมยาวนานถึง 8 ชม. 
 • พนักงานทุกคนเป็น ‘TEAM COVID CLEAN’ ทำความสะอาดพื้นที่ตลอดทั้งวัน 
 • ทำความสะอาดอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมทุกคืนหลังคลับปิดทำการ 
 • สระว่ายน้ำของเรามีระบบ UV-C ที่ทันสมัยเพื่อการกำจัดสิ่งสกปรกในน้ำ


เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

 • ตีเส้นกรอบในทุกพื้นที่เพื่อระบุพื้นที่ ทั้งบริเวณพักผ่อน ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และพื้นที่ออกกำลังกาย
 • อุปกรณ์ออกกำลังกายทุกชิ้นและสตูดิโอได้ถูกจัดวางใหม่ตามหลักระยะห่างทางสังคม เพื่อความปลอดภัยของสมาชิก  
 • สมาชิกต้องปฏิบัติตามหลักระยะห่างทางสังคมตลอดเวลาที่ใช้บริการ 
 • เราตรวจสอบจำนวนผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอตามหลักระยะห่างทางสังคมเพื่อความปลอดภัยของสมาชิก    
 • จำกัดการชำระเงินด้วยเงินสด 
;