สมัครเลย

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

สำรวจตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครที่ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ไทยแลนด์


สถานที่ทำงานตำแหน่ง 
Empire TowerFitness Professional (Personal Trainer)ดู
 Membercare (Cleaning)ดู
EmquartierRelationship Consultant (Sales)ดู
 Fitness Professional (Personal Trainer)ดู
 Fitness Professional Team Managerดู
WestGateFitness Professional (Personal Trainer)ดู
 Membercare (Cleaning)ดู
 Relationship Consultant (Sales)ดู
Siam DiscoveryFitness Professional (Personal Trainer)ดู
 Relationship Consultant (Sales)ดู
East VilleFitness Professional (Personal Trainer)ดู
 Membercareดู
ChiangmaiFitness Professional Team Managerดู
Virgin Active 101Receptionistดู
 Fitness Professional (Personal Trainer)ดู
 Sport Coachดู
Central OfficeNational Group Exercise Managerดู