สถานที่ทำงานตำแหน่ง 
Empire TowerMembercare (Cleaning)ดู
EmquartierRelationship Consultant (Sales)ดู
WestGateRelationship Consultant (Sales)ดู
Siam DiscoveryReceptionistดู
 Membercare (Cleaning)ดู
East VilleBuilding Service Technician ดู
 Sales Manager ดู
ChiangmaiReceptionist ดู
Virgin Active 101Lifeguardดู
 Membercare (Cleaning)ดู
 Sr. Building Service Technician ดู
 Duty Manager ดู